Brancheorganisatie FEDA en Vereniging Platform Hydrauliek (VPH) organiseren sinds een aantal jaren gezamenlijk de Dutch Fluid Power Transmission Conference – kortweg DFPTC. Op donderdag 10 oktober 2019 vindt de 9e editie van dit interessante en inspirerende event plaats.

Thema 2019:

Intelligente Hydraulische Aandrijftechniek
De invloed van elektronische intelligentie op de hydraulische en mechanische aandrijftechniek

Voor deze conferentie zijn wij op zoek naar specialisten in de hydraulische en mechanische aandrijftechniek, die een technisch inhoudelijke lezing kunnen geven over hydraulische of mechanische aandrijfsystemen met geïntegreerde elektronica en moderne digitale technieken.

Karakter lezingen

De nadruk van de presentaties/lezingen ligt hierbij op innovatie en toekomst. Het totale pakket beantwoordt vragen als:

 • Wat betekent de verregaande digitalisering voor bestaande en nieuwe applicaties?
 • Wat is de invloed hiervan op de “total costs of ownership” en daarmee de winstgevendheid?

Dit jaar is gekozen om theorie en praktijk te combineren in een duo presentatie.
De verschillende perspectieven krijgen inhoud door de presentaties door twee of meer partijen te laten geven. Naast een theoretisch deel bevat de presentatie dus ook aandacht voor de praktijk. Te denken valt aan live demo’s of hands-on activiteiten met het publiek. Per presentatie wordt een combinatie gevormd uit de volgende categorieën: OEM, eindgebruiker, instituut, integrator, software en/of elektronica leverancier/producent

Voor dit symposium zijn wij op zoek naar sprekers die een duo presentatie kunnen geven over één van de volgende thema’s:

 1. Data > monitoring, “lezen”, sensoren, analyse
 2. Industriële toepassingen
 3. Mobiele toepassingen
 4. Onderzoeksonderwerp / afstudeerproject

Doelgroep

De deelnemers van het event zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen. Het gaat om onder andere machinebouwers, systeemontwerpers, producenten, eindgebruikers, adviseurs en techniek studenten. De conferentie heeft een praktijkgerichte opzet en is daarom ook bijzonder geschikt voor de eindgebruikers. Een ander belangrijk doel is om start-ups en jonge engineers te trekken.

Wat verwachten wij van de sprekers?

 • Gedegen technisch inhoudelijke kennis aangaande het onderwerp
 • In staat technische vragen uit het publiek inhoudelijk te beantwoorden
 • Ervaring met het houden van presentaties voor een publiek van circa 50 personen
 • Ervaring in omgang met moderne presentatiemiddelen, het samenstellen van een PowerPoint en samenvatting van de presentatie.
 • De presentatie mag in het Nederlands, Engels of Duits worden gegeven.
 • Bereid zijn om tijdens de conferentie de praktijktoepassing te demonstreren.
 • De conferentie actief promoten binnen het eigen netwerk.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd, vul dan je ideeën in via dit formulier.
Je dient hierbij gebruik te maken van het bijgaand inschrijfformulier. Je inzending dient uiterlijk 22-05-2019 binnen te zijn. Hierna zal de technische commissie een selectie maken en vanaf 29-05-2019 worden alle inzenders geïnformeerd.