De parallelsessie van C.C. Jensen wordt gezamenlijk met PAMAS GmbH gepresenteerd. Wij vroegen Paul Pollmann naar het onderwerp én waarom PAMAS naast spreker ook sponsor is. 

Paul, op DFPTC een sprekersduo met Morten Henneberg van C.C. Jensen, is al sinds 1992 actief voor de Benelux-distributeur van PAMAS. Sinds 1998 staat hij bij PAMAS GmbH (D) op de loonlijst en is hij als technisch verkoopdirecteur vanuit Mechelen België verantwoordelijk voor de activiteiten van de PAMAS Benelux & DK Office. Daarnaast is hij actief als intermediair tussen het hoofdkantoor en de distributeurs en dealers in Griekenland en Turkije. Paul legt uit waarom je de presentatie van C.C. Jensen en PAMAS op 10 oktober niet mag missen: ‘Onze presentatie draagt bij aan de trend die je ziet binnen de industrie m.b.t. noodzakelijk onderhoud, namelijk aan datgene dat steeds meer gezien wordt als een “investering” (met rendement dus), i.p.v. een “kost”. Om dit te realiseren hebben we enerzijds online deeltjestellingen uitgevoerd op de olie van een tandwielkast van een windturbine. Hierbij maakten we o.a. gebruik van een alternatieve optische technologie. Anderzijds komen de data volgens de regels van de kunst (IoT) in de Control Room terecht, wat de windturbine eigenaar in staat stelt hier op intelligente wijze mee om te gaan via modellen en waarschuwingen.’

Waarom je deze presentatie niet mag missen

Daarnaast legt hij uit wat er zo bijzonder is aan hun samenwerking en dus de presentatie op DFPTC: ‘Wij vertellen iets nieuws m.b.t. de online deeltjestelling op de olie van een tandwielkast. Normaal telt en meet men de grootte van contaminatiedeeltjes vanaf 4 µm(c). Hierbij maakt men gebruik van het licht blokkade principe, volgens de gangbare reinheidsnorm ISO 4406(ed. 1999). Door gebruik te maken van het lichtverstrooiingsprincipe konden we kleinere slijtagedeeltjes tellen, nl. vanaf 1,5 µm(c). We kwamen tot erg interessante bevindingen…’

PAMAS meets C.C. Jensen

We zijn altijd erg blij met een tweetal bedrijven die vertellen over de samenwerking tijdens DFPTC. Natuurlijk zijn we ook benieuwd hoe de samenwerking tussen C.C. Jensen en PAMAS tot stand is gekomen. Paul licht toe hoe hun project tot stand is gekomen: ‘PAMAS doet wereldwijd zaken met zowat alle filterproducenten die zich in het oliesegment bevinden m.b.t. de beta-ratio bepaling. CC Jensen kennen we al enige tijd. We hebben beide oog voor contaminatiedeeltjes in olie. Wij ontwikkelen de apparatuur en applicaties waarmee je dat kan meten en leverden CC Jensen de deeltjesteller met speciale sensor die zij installeerden in hun windturbine in Denemarken. Zij brachten hun expertise m.b.t. installatie, het verzamelen en interpretatie van de bekomen data. Het project begon zo’n 4 jaar geleden, heel vrijblijvend en met een open geest.’

De kijk van PAMAS op intelligente hydraulische aandrijftechniek?

PAMAS én Paul zien veel raakvlakken tussen hun werk en het thema van onze conferentie, wat is de kijk van PAMAS op intelligente hydraulische aandrijftechniek?’ We vinden het interessant om te zien hoe de behoefte hieraan toeneemt en spelen daar ook op in door o.a. communicatieprotocollen in onze systemen te integreren, waarbij ik dan vnl. denk aan online deeltjestellers die op een meetpunt gefixeerd staan om er 24 op 24, 7 op 7 de oliereinheid te bewaken. Ook investeren we in het ontwikkelen van eigen software. Let wel: “it is all about data”. Het is een ketting die start bij de data creatie, het uitsturen van data, de overdracht, de collectie, het bewaren, de