Biomimicry: Innovation Inspired by Nature.

Ingenieurs die wat leren van de natuur? Een voor sommige wellicht schijnbare tegenstelling die door Bas Sanders als keynote speaker op het aankomende DFPTC zal worden uitgelegd. En vrees niet voor ‘vage verhalen’; Sanders is opgeleid als werktuigbouwer, opgegroeid met machinebouw en zal op het podium in Ede zijn praktische ervaringen met ‘biomimicry’ op inspirerende wijze delen.

De natuur is geheimzinnig en ‘rete’-slim. Nergens anders dan in de natuur zijn constructies te vinden waarvan de verhouding tussen de sterkte en het gewicht zó groot is. Het beste voorbeeld hiervan zijn de draden van een spinnenweb. Hebben we het over efficiëntie? Dan speelt deze gunstige verhouding een belangrijke rol evenals een lage lucht- en waterweerstand die we bij vogels en vissen kunnen ‘afkijken’. En zo zijn er vele voorbeelden waar de natuur ingenieurs kan inspireren in het kader van duurzaam ontwerpen.

Mooi podium
Het streven naar het evenaren van de genialiteit van de natuur met betrekking tot het ontwerpen van producten, processen en systemen wordt biomimicry genoemd. In feite een samenstelling van de Griekse woorden bios (leven) en mimesis (imiteren). Spreker Bas Sanders is medeoprichter en ambassadeur van stichting biomimicryNL, maakt deel uit van de Raad van Inspiratie van Nationaal Landschap Het Groene Woud en werkt vanuit Sanders Innovation en Sanders Machinebouw aan duurzame innovaties.

“Als ontwerper ben ik altijd op zoek geweest naar de beste methode om echt duurzaam producten, productietechnologieën en concepten te kunnen ontwerpen” geeft hij aan. “Daarbij kunnen we leren van de natuur die miljarden jaren ervaring heeft met wat wel of niet werkt op aarde. Ook – of juist – een onderwerp dat bijzonder interessant is voor bezoekers van het DFPTC. Een tipje van de sluier? Windturbinewieken gebaseerd op de vinnen van walvissen, pompwaaiers geïnspireerd door schelpen en bacterievrije oppervlakken die werken als een haaienhuid. Niet alleen leuk en bijzonder om te zien overigens, maar ook strikt noodzakelijk gezien het feit we heel nodig en heel snel richting een circulaire economie gaan om onze wereld leefbaar te houden.”