Ons derde thema op DFPTC is nu ook bekend gemaakt, dit is wederom een duopresentatie door CC Jensen en PAMAS. Zij informeren de bezoeker over de mogelijkheden van het automatisch en online tellen van vaste deeltjes in hydrauliekolie. De olie in een tandwielkast van een windturbine vormt hier het aansprekende praktijkvoorbeeld.

De reinheid van de tandwielkastolie van een wind turbine kan online gemeten worden door deeltjestelling. ISO-reinheidsklassen worden continue gemeten door het aantal deeltjes te tellen, welke gebruik maken van de licht blokkade technologie. We presenteren een methodologie die potentiële waarschuwingen biedt m.b.t. slijtagedeeltjes afkomstig van de degradatie van tandwiel-, lager- en behuizingsoppervlakken van de versnellingsbak, hetgeen kan gekoppeld worden aan conditiebewaking. De focus op slijtagedeeltjes ligt onder de momenteel laagste standaarddetectielimiet van 4 μm(c), door een sensor te gebruiken op basis van de lichtverstrooiingstechnologie die de deeltjes reeds telt vanaf 1,5 μm(c). Algoritmen moeten worden ontwikkeld om te fungeren als Early Warning System, zodat men preventief kan reageren, lang voordat een tandwielkast zichzelf vernietigd. Een verdere digitalisering zal het uiteindelijk mogelijk moeten maken om een alle tandwielkasten van een heel windturbinepark te monitoren. Een inhoudelijke en zeer interessante duo-presentatie van Morten Henneberg (CC Jensen) en Paul Pollmann (PAMAS GmbH).