Met moderne besturingselektronica, software en hydrauliek worden mobiele machines steeds slimmer gemaakt. Deze machines assisteren de machinist op een slimme, effectieve en efficiënte manier bij het uitvoeren van de werkzaamheden waardoor het vakmanschap nog beter tot zijn recht komt. In een duo-presentatie van Parker Hannifin en de firma Hobelman, fabrikant van Hooby graafmachines voor cultuurtechniek en slootonderhoud, wordt aan de hand van Gradertronic en Faunatronic een uitleg gegeven over de nieuwste technieken. Door intensieve samenwerking tussen Hobelman en Parker zijn grote stappen gezet in de ontwikkeling van innovatieve en Slimme Hooby Machines. Marco Hobelman (Hobelman Machinebouw) en Jos Lentfert (Parker Hannifin BeNeLux) geven een presentatie waarbij zij hun kijk geven op deze ontwikkeling en hoe ze dit gezamenlijk hebben aangepakt. In dit interview vertellen ze over hun samenwerking, de bijzonderheden én waarom je naar hun presentatie moet komen.

Op de vraag waarom een samenwerking tussen Hobelman en Parker trapt Marco af: ‘Als machinebouwer was ik al langer bezig met aanstuurbare machines. In dat proces hebben we contact gezocht met elkaar, er was direct een klik. De aanleiding was een nieuw te bouwen machine voor een afstudeerproject van een engineer, dit werd de eerste machine met software van Parker. Dat programmeerde mooier & makkelijker! Parker is een organisatie waarmee je korte lijnen hebt, maar ook zelf inbreng kunt houden. Als er niet een standaard antwoord is, zorgen ze ervoor dat ze ernaar op zoek gaan.’ Jos valt Marco bij: Hobelman is heel innovatief, Marco wil veel nieuwe dingen uitproberen. Innovatiedrift is voor ons ook erg belangrijk, daarom houden we nauw contact met Zweden om te zorgen dat we dit kunnen door ontwikkelen. Daardoor blijven we snel schakelen, zowel over techniek als commercie.’

Wat presenteren jullie op DFPTC?
Marco legt uit: ‘Natuurlijk een inleiding hoe zijn we gekomen tot deze ontwikkeling, met als aanleiding onze ideeën om machines slimmer te maken! Door nauwe samenwerking naar oplossingen zijn grote stappen voorwaarts in ontwikkeling innovatieve en Slimme Hooby Machines, zoals de LC90 Faunatronic en MH115 Gradertronic. Het doel is niet een robotmachine te maken, maar juist een machines te maken die alle werkzaamheden die je kunt doen efficiënter en makkelijker te maken. Je ziet ook kostenreductie qua tijd door het bedieningsgemak. Doordat het makkelijker wordt kun je je ook beter concentreren.’ Plus vult Jos aan: ‘het is ook een stuk duurzamer en milieuvriendelijker. Machines die data generen en een stuk planning over nemen. Hobelman loopt daar enorm mee voor!’

‘Veel machinisten zijn enthousiast toch zijn ze soms b