We zijn erg blij dat we ook het tweede thema van DFPTC 2019 bekend kunnen maken. In een duopresentatie van Hägglunds en DOT worden de voordelen van ‘onderhoud op afstand’ gepresenteerd. Als concreet voorbeeld wordt een offshore windturbine besproken. Hierbij komen onder andere het Hägglunds CMp platform en Machine Health Index aan bod evenals de door DOT ontwikkelde zeewater-hydraulische overbrenging. Graag delen we meer info hierover:

Als een (hydraulische) installatie op een moeilijk bereikbare locaties staat, zoals op zee, dan is het kostbaar om periodiek de installatie te bezoeken voor inspectie. Hägglunds heeft een systeem waarmee met behulp van sensoren en software pakket de installatie op afstand volgt en geeft de gezondheid van de installatie aan. Namens Hägglunds zal Anders Omnell het Hägglunds CMp platform en Machine Health Index presenteren met een aantal voorbeelden van installaties. Hägglunds geeft een duo-presentatie met DOT. DOT maakt dankbaar gebruik van Hägglunds motoren voor hun testopstellingen. Om de kosten van offshore wind fors omlaag te drijven ontwikkelt DOT een zeewater-hydraulische overbrenging waarbij de rotor van elke windturbine gekoppeld is aan een hogedruk pomp. Het zeewater stroomt onder hoge druk en dus door compacte leidingen van alle windturbines naar één collectieve waterkrachtcentrale waar elektriciteit wordt opgewekt. In 2018 is het eerste prototype op zee geïnstalleerd, voorzien van circa 100 sensoren. Namens DOT zullen Niels Diepeveen en Robert Hasselaar presenteren hoe ze op afstand het systeem konden monitoren en besturen en welke lessen hierbij zijn geleerd.

Schrijf je direct in