Dutch Fluid Power Transmission Conference - 10 oktober 2019

Keynote speaker Bas Sanders
Biomimicry

Biomimicry: Innovation Inspired by Nature
Ingenieurs die wat leren van de natuur? Een voor sommige wellicht schijnbare tegenstelling die door Bart Sanders als keynote speaker op het aankomende DFPTC zal worden uitgelegd. En vrees niet voor ‘vage verhalen’; Sanders is opgeleid als werktuigbouwer, opgegroeid met machinebouw en zal op het podium in Ede zijn praktische ervaringen met ‘biomimicry’ op inspirerende wijze delen.

Onze sponsoren